TOYOTA ส่งต่อความสุขทั่วกัน Happy Together สุขทั้งเพื่อน สุขทั้งคุณ กับข้อเสนอพิเศษสุดๆ

ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายส่งท้ายปีกับกิจกรรม “โตโยต้า ส่งต่อความสุขทั่วกัน Happy Together” พิเศษสำหรับลูกค้าที่ออกรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นและลูกค้าที่เข้ามารับบริการหลังการขายที่มีความประสงค์จะซื้อรถใหม่ หรือต้องการแนะนำเพื่อน คนรู้จักให้ซื้อรถยนต์โตโยต้า จะได้รับสิทธิพิเศษลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,000 รางวัล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เงื่อนไขการลุ้นรับรางวัลกิจกรรม “โตโยต้า ส่งต่อความสุขทั่วกัน Happy Together” สำหรับผู้ซื้อรถโตโยต้าทุกท่าน

 • ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลคือผู้ที่จองและออกรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น และลูกค้าเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมทั่วไปตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป พร้อมแนะนำเพื่อนให้ออกรถ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564
 • รายละเอียดรางวัล มีดังนี้รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือรุ่น Apple ไอโฟน 13 Pro Max ความจุ 128GB มูลค่า 42,900 บาท (จำนวน 80 รางวัล)
  รางวัลที่ 2 แท็บเลต รุ่น Apple iPad ความจุ 256GB Wifi มูลค่า 16,900 บาท (จำนวน 100 รางวัล)
  รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลเพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับแลกซื้อรถยนต์โตโยต้า หรือสินค้าหรือบริการอื่นๆ ณ โชว์รูมโตโยต้ามูลค่า 10,000 บาท (จำนวน 170 รางวัล)
  รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลเพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับแลกซื้อรถยนต์โตโยต้า หรือสินค้าหรือบริการอื่นๆ ณ โชว์รูมโตโยต้ามูลค่า 5,000 บาท (จำนวน 650 รางวัล)
  รวมทั้งสิ้น 1,000 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,072,000 บาท
 • รางวัลข้างต้นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้
 • คณะกรรมการจับสลากรางวัลผู้โชคดีในวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สาขาตั้งอยู่เลขที่ 753 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (Toyota Driving Experience Park – TDEX) และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ทาง www.toyota.co.th และ ช่องทาง Facebook Toyota Motor Thailand)
 • ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลกรณีที่เป็นลูกค้าจองจะต้องเป็นผู้มีชื่อ นามสกุล ตรงกับใบจองและใบแจ้งจำหน่าย และแจ้งขายผ่านระบบจัดการข้อมูลการขายของโตโยต้าและผู้แทนจำหน่ายฯ กรณีเป็นลูกค้าเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเพื่อยืนยันการเข้ารับบริการ
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • บัตรกำนัลรางวัล ใช้เป็นส่วนลดสำหรับแลกซื้อรถยนต์โตโยต้า หรือสินค้าหรือบริการ ณ โชว์รูมโตโยต้าเท่านั้น รางวัลบัตรกำนัลสามารถใช้ได้เต็มมูลค่าของบัตรกำนัลและสามารถใช้ได้เฉพาะผู้แทนจำหน่ายที่ลูกค้าออกรถตามที่ระบุอยู่บนบัตรกำนัลเท่านั้น และใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 2565
 • บัตรกำนัลรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ หรือแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดได้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อเพื่อขอเอกสารยืนยันการเป็นผู้โชคดี โดยส่งเอกสารประกอบการรับรางวัลข้างต้นให้กับผู้แทนจำหน่ายที่ลูกค้าออกรถ (สิ้นสุดการรับเอกสารในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล○ เอกสารยืนยันสิทธิ์รับรางวัล (เอกสารฉบับตัวจริง)
  ○ สำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงิน 1 ชุด
  ○ สำเนาทะเบียนบ้านเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงิน 1 ชุด
  ○ สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าภาษี ณ ที่จ่าย มูลค่าร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล (กรณีลูกค้าในนามนิติบุคคล จะต้องยื่นเอกสารมอบอำนาจ / แต่งตั้งตัวแทนรับรางวัลในนามบุคคลเท่านั้น)
  ○ สำเนาสมุดจดทะเบียนหรือตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 1 ชุด ซึ่งเป็นคันที่จองตามเงื่อนไขในระยะเวลาแคมเปญที่ผู้โชคดีเป็นเจ้าของ (ไม่ใช่ พ.ร.บ.)
  ○ หากเป็นชาวต่างชาติต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมคือ สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 • สำหรับลูกค้าผู้ที่ถอนจองหรือไม่ได้ออกรถภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัล
 • พนักงานของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พนักงานของผู้แทนจำหน่ายฯ บริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สิทธิ์ตามกิจกรรมนี้ไม่รวมถึงรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมโตโยต้า หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2386-2000 หรือโทรฟรีต่างจังหวัด เฉพาะหมายเลขที่ใช้รหัสทางไกลที่หมายเลข 1800-238-444 ให้บริการลูกค้า 24 ชม. ทุกวัน บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

2. เงื่อนไขสิทธิ์พิเศษส่วนลดดอกเบี้ยและส่วนลดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สำหรับลูกค้าศูนย์บริการที่ออกรถใหม่ หรือแนะนำเพื่อนออกรถ กิจกรรมส่งเสริมการขาย “โตโยต้า ส่งต่อความสุขทั่วกัน Happy Together”

 • ลูกค้าจะต้องเข้ามารับบริการหลังการขาย ณ ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ ภายในวันที่ 18 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 และต้องมีค่าใช้จ่ายในการรับบริการเป็นจำนวน 500 บาท ขึ้นไป  และหากลูกค้าออกรถโตโยต้าทุกรุ่น (ยกเว้นรถตู้ Alphard Vellfire) จะได้สิทธิ์พิเศษส่วนลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมสูงสุด 0.7% หรือมูลค่ากว่า 35,000* บาท ได้แก่ โตโยต้า ลีสซิ่งฯ ธนาคารทหารไทยธนชาต กรุงศรี ออโต้ และ ธนาคารไทยพาณิชย์
  *คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยโตโยต้า ลีสซิ่งฯ เดือน ตุลาคม 2564 รุ่น Corolla Cross ราคา 1,089,000 บาท ดาวน์ 20% ผ่อน72 เดือน
 • ลูกค้าที่เข้ามารับบริการหลังการขาย ตามเงื่อนไขในข้อที่ 1 สามารถแนะนำเพื่อนเพื่อรับสิทธิส่วนลดพิเศษได้จำนวน 1 ท่านเท่านั้น
 • สิทธิส่วนลดพิเศษข้างต้นไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นนอกเหนือจากชื่อลูกค้าที่เข้ามารับบริการในข้อที่ 1 และลูกค้าที่ได้รับการแนะนำในข้อที่ 2 เท่านั้น
 • ลูกค้าที่เข้ามารับบริการหลังการขายในข้อที่ 1 จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมในด้านส่วนลดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมูลค่า 1,200 บาท ต่อเมื่อเพื่อนที่แนะนำได้ทำการซื้อรถใหม่โตโยต้าเรียบร้อยแล้ว
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 5,000 สิทธิ์

รายละเอียดของลูกค้าศูนย์บริการที่แนะนำเพื่อนออกรถ (ผู้แนะนำ)

 • ผู้ได้สิทธิ์เป็นผู้แนะนำต้องเป็นผู้ใช้รถโตโยต้า โดยใช้ชื่อในนามลูกค้าบุคคล (ไม่รวมชื่อลูกค้าในนามบริษัท,นิติบุคคล และลูกค้ารายใหญ่ 16 บริษัท ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด) โดยต้องเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมทั่วไป ตั้งแต่ 18 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64 และมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายจากศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี, งานเคลม, อุปกรณ์ตกแต่ง, ต่อประกันภัย, การซื้ออะไหล่หน้าเคาน์เตอร์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงานบริการ)
 • ผู้แนะนำที่เข้ารับบริการ 1 คน ต่อ 1 คัน ต่อ 1 สิทธิ์แนะนำเท่านั้น
 • ผู้แนะนำจะได้รับ sms แจ้งรายละเอียดแคมเปญและการลงทะเบียนเลือกโปรแกรม และสิทธิ์แคมเปญภายใน 5 วันทำการหลังเข้ารับบริการและออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว
 • บริษัทฯ จะส่ง sms รายละเอียดแคมเปญ และการลงทะเบียนเลือกโปรแกรม และสิทธิ์แคมเปญไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แนะนำ หมายเลขเดียวกันกับที่มีอยู่ในระบบผู้แทนจำหน่าย ณ วันที่ผู้แนะนำเข้ารับบริการ โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการคัดเลือก ตรวจสอบ หมายเลขโทรศัพท์ที่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่ง sms รายละเอียดแคมเปญฯ ไปยังผู้แนะนำเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ กรณีผู้ได้สิทธิ์แนะนำไม่ได้รับ sms รายละเอียดแคมเปญฯ  อันเนื่องมาจากหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ เครือข่าย สัญญาณอินเตอร์เน็ต การตั้งค่าโทรศัพท์ผู้ได้สิทธิ์ไม่รองรับระบบ sms
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลการส่ง sms รายละเอียดแคมเปญฯ แก่บุคคลอื่น
 • ผู้แนะนำยืนยันว่าผู้ถูกแนะนำได้ยินยอมให้ผู้แนะนำจัดส่งรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ถูกแนะนำให้แก่บริษัทฯ

รายละเอียดสิทธิ์พิเศษส่วนลดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับผู้แนะนำ

 • ผู้แนะนำจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง มูลค่า 1,200 บาท ( รวมน้ำมันเครื่อง, ปะเก็น, ไส้กรอง และค่าแรง ) ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ส่วนลดฯ ภายใน 31 ต.ค.65 โดยจะต้องใช้เป็นส่วนลดตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถแลก/เปลี่ยน/ถอนเป็นเงินสด/เครดิต หรือบริการอื่นๆ ทดแทนได้
 • รางวัลนี้จะมอบให้กับรถยนต์คันเดียวกันกับคันที่ผู้แนะนำได้นำเข้ารับบริการ
 • ผู้แนะนำจะได้รับรางวัลข้างต้น ต่อเมื่อผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติซื้อและรับมอบรถยนต์ใหม่ ตั้งแต่ 18 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น
 • บริษัทฯ จะส่งข้อความเพื่อยืนยันการรับรางวัลผ่านระบบ sms และ/หรือแอปพลิเคชัน ที-คอนเนค ถึงผู้แนะนำภายใน 45 วันหลังผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติซื้อและรับมอบรถยนต์ใหม่
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติซื้อและรับมอบรถยนต์ใหม่แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช้ผู้ชื้อ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบกลับไปยังผู้แนะนำและขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกและ/หรือเรียกคืนตามมูลค่ารางวัลที่ได้มอบแก่ผู้แนะนำในทุกกรณี หากบริษัทฯ พบว่าข้อมูลแนะนำเพื่อนไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือผู้ถูกแนะนำปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับผู้แนะนำ ทั้งนี้หากมีกรณีพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินให้ของรางวัลให้แก่ผู้แนะนำเพียง 1 คน กรณีผู้ถูกแนะนำได้รับการแนะนำมาจากผู้แนะนำหลายคน
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด