มั่นใจ ทุกครั้งที่เข้ารับบริการที่โตโยต้าท่าจีน ทั้ง 3 สาขา

มั่นใจ ทุกครั้งที่เข้ารับบริการที่โตโยต้าท่าจีน ทั้ง 3 สาขา 💯💯💯💯
⭐ พนักงานโตโยต้าท่าจีน ได้รับการฉีดวัคซีนและมีภูมิคุ้มกันแล้ว 100% ⭐
ทั้งนี้ ทางโตโยต้าท่าจีน ยังห่วงใยทุกสัมผัสของคุณลูกค้า ในทุกช่วงเวลาที่เข้ารับบริการ โดยมีการ
👍 พ่นฆ่าเชื้อที่โชว์รูมขาย – ศูนย์บริการ ทั้ง 3 สาขา เป็นประจำทุกวัน
👍 พ่นฆ่าเชื้อและเช็ดรถ Test Drive รถทดลองขับทุกครั้งหลังมีการทดลองขับ