ช่วงล่างดัง ระวังลูกหมากเสื่อม

🚘🔉ช่วงล่างดัง ระวังลูกหมากเสื่อม

“เสียง” คือ อีกสัญญาณที่บ่งบอกปัญหาของรถ และโดยมากเมื่อเกิดเสียงแล้วมักมีปัญหาอย่างแน่นอน โดยเฉพาะเสียงจากช่วงล่าง ซึ่งเกิดจากปัญหามากมาย ทั้งน้ำหนักรถที่มาก การกระแทกกระเทือน และนั่นคือสัญญาณของ “ลูกหมากเสื่อม”

🚗ลูกหมากในรถยนต์ แต่ละตัวจะแบ่งหน้าที่การทำงานเป็นส่วนๆ โดยเป็นจุดรับแรงกระแทก จุดหมุนในการรับแรง และดูดซับแรงกระแทกต่างๆ ซึ่งแต่ละชนิดมีหน้าที่ต่างกันและการเกิดปัญหา ก็จะส่งผลต่างกัน ดังนี้

1. ลูกหมากปีกนก ยึดกับชุดคุมล้อ รับแรงกระแทกจากล้อรถยนต์ จะชำรุดได้หากขับรถกระแทกพื้นถนนบ่อยๆ ถ้าจุดนี้เสียจะได้ยินเสียงดังกุกๆ ขณะขับ และทำให้คุมรถยาก

2. ลูกหมากคันชัก ในระบบพวงมาลัยแบบ “Rack and Pinion” ช่วยควบคุมล้อแบบลูกหมากปีกนก และดูดซับแรงกระแทกจากการเลี้ยว หากมีปัญหาจะได้ยินเสียง และรู้สึกได้ว่ามีระยะฟรีของพวงมาลัยมากขึ้นกว่าปกติ

3. ลูกหมากแร็ค ในระบบพวงมาลัยแบบ “Rack and Pinion” มีหน้าที่ถ่ายทอดแรงจากการหมุนเลี้ยวมาเป็นการเคลื่อนที่แนวตรง หากมีปัญหาจะได้ยินเสียง และรู้สึกได้ถึงอาการขยับอย่างผิดปกติของพวงมาลัย และระยะการเลี้ยวรถเพิ่มกว่าปกติ

4. ลูกหมากกันโคลง หน้าที่รับแรงกระแทก และรักษาการทรงตัวของรถลดการโคลงเคลง หากมีปัญหาจะได้ยินเสียงดังขลุกๆ เมื่อรถตกหลุมหรือรถเอียง อายุการใช้งานใกล้เคียงกับโช้คอัพ

🌟เมื่อได้ยินเสียงดังจากรถ อย่าปล่อยให้เป็นปัญหาต่อไป เพราะปัญหาจริงๆ ไม่ใช่ “เสียง” แต่เป็นความปลอดภัยจากการขับขี่ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

โทร. 02-4822888