วิสัยทัศน์

“เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน”

พันธกิจ

1. ผลการดำเนินงานด้านขายและด้านบริการลูกค้าเติบโตอย่างยอดเยี่ยม
2. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด้านขายและด้านบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
3. พัฒนาการบริหารงานด้านบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
4. ได้รับการยอมรับจากชุมชนว่าเป็นองค์กรที่มีการบริหารงานยอดเยี่ยม
5. ติดตามกิจกรรมของ TMT ทุกกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมากที่สุด

สัญลักษณ์ของโตโยต้าท่าจีนคือ น้องลุค “LOOK”

ที่มาจากคำว่า ” LOOK LIKE LOVE ” กับโตโยต้าท่าจีน นกอินทรีย์ที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่โดดเด่น มีความสง่างามและมีความเป็นมิตรกับทุกคนสื่อออกมาในรูปแบบของ Super Hero ที่พร้อมให้ บริการกับลูกค้าอย่างประทับ