ศูนย์บริการตัวถังและสี

ศูนย์บริการตัวถังและสีคืนความสุข แด่คุณและรถ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเครื่องมือทันสมัยให้คุณรับรถได้ตรงเวลานัดหมาย

รายละเอียดการให้บริการ

ที่ศูนย์บริการตัวถังและสีโตโยต้า เราประเมินราคารถทุกคันด้วยมาตราฐานที่แม่นยำ ในทุกกระบวนการโดยผู้ชำนาญงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการใช้สีสูตรน้ำที่เป็นมาตรฐานเดียวกับโรงงานโตโยต้า พร้อมรับประกันคุณภาพงานซ่อมนนถึง 12 เดือน

สร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าขณะนำรถเข้าใช้บริการที่ศูนย์บริการตัวถังและสี

การประเมินราคาที่แม่นยำ

 • ประเมินราคาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • ประเมินราคาด้วยพนักงานรับรถที่มากด้วยประสบการณ์ 

เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 • เครื่องมืออุปกรณ์การซ่อมที่ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการใช้งาน และมีความแม่นยำในการตรวจสอบ   ความเสียหาย ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า รถของท่านจะกลับเข้าสู่สภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้อย่างมั่นใจ
 • ห้องพ่น อบ สีมาตรฐาน เป็นพื้นที่ที่จะทำการพ่นสีรถ ให้กลับมาสวยงามดังเดิม พร้อมทั้งระบบควบคุมอากาศมาตรฐาน   ทำให้ละอองฝุ่นที่ไม่พึงประสงค์ถูกกำจัดออกอย่างรวดเร็ว
 • พื้นที่ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบ ให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพทุกคัน 

ช่างผู้เชี่ยวชาญ

 • พนักงานซ่อมตัวถังและสีของผู้แทนจำหน่ายต้องผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า  โดยหลักสูตรมาตรฐาน เครื่องมือที่ทันสมัย และ ครูฝึกที่มากด้วยประสบการณ์ 

สีซ่อมรถยนต์สูตรน้ำ

 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม – คุณภาพมาตรฐานเดียวกับโรงงาน

คุณภาพอะไหล่

 • อะไหล่แท้ 100%

ข้อยกเว้นการรับประกัน

เราคืนความสุขแด่คุณและรถ โดยเพิ่มความมั่นใจด้วยการรับประกันคุณภาพงานซ่อมนานถึง 12เดือน

1. นโยบายการรับประกันคุณภาพงานซ่อมตัวถังและสี

 • โตโยต้าประกาศให้ศูนย์บริการตัวถังและสีของผู้แทนจำหน่าย รับประกันคุณภาพงานซ่อมของตนรวมถึงผลกระทบอื่นๆ   จากคุณภาพงานซ่อมตัวถังและสีเป็นเวลา 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • รับประกันงานซ่อมสี 12 เดือน
 • รับประกันชิ้นงานอะไหล่ 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) 

2. ข้อยกเว้นการรับประกันคุณภาพงนซ่อมตัวถังและสี 

ผลกระทบเนื่องจากขาดการบำรุงรักษา ทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง

 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อันเนื่องจากการเสื่อมสภาพหรือสึกหรอไปตามการใช้งานตามปกติ   เช่น การปรับตั้งศูนย์ล้อ, ถ่วงยาง, เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ, สารหล่อลื่น การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ ,ฟิวส์, หัวเทียน, สายพาน,   สายพานไทม์มิ่ง เป็นต้น
 • รถที่ดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท   เช่น การแข่งขัน การบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา ฯลฯ
 • ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ฝนกรด สารเคมี เกลือ น้ำยางต้นไม้ หรือจากภัยธรรมชาติ เช่น ลูกเห็บ พายุฝน   ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ
 • การเสื่อมสภาพเนื่องจากการขาดการดูแลรักษา การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งการจัดเก็บรถไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
 • การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า
 • ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ เช่น สะเก็ดหิน, รอยขีดข่วน
 • ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการรับประกัน เช่น ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเสียเวลา   ความเสียหายทางธุรกิจ ฯลฯ